Tarieven

Tot 18 jaar

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste behandelingen.

De tarieven die per januari 2019 gehanteerd worden zijn

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in opdracht van de overheid voor elke behandeling een prijs vastgesteld. De tarieven vindt u terug in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg van de NZa.

Aanvullende tandartsverzekering

Door een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten bij u zorgverzekeraar kunt u een gedeelte of de gehele behandeling vergoed krijgen. Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Controleer altijd u verzekeringspolis hierop of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

* Dit tarief is excl. techniekkosten  ** Dit tarief is excl. 21% BTW

Tand en tools

I Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C11 Periodieke controle € 21,78
C13 Probleemgericht consult € 21,78
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 57,31
c. Toeslagen en diversen
C80 Mondzorg aan huis € 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 45,85
C85 Weekendbehandeling € 21,78
C86 Avondbehandeling € 21,78
C87 Nachtbehandeling € 21,78

II Maken en/of beoordelen foto's (X)

X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 68,77
X10 Kleine röntgenfoto € 16,05
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,22
X34 Beoordelen schedelfoto € 22,92
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 194,86
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,04
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 68,77
X24 Schedelfoto € 30,95
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57,31

III Preventie mondzorg (M)

M32** Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek € 17,19
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,85
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 15,85
M40 Fluoridebehandeling € 14,33
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,85
M61* Mondbeschermer € 25,79
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 25,79
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 5,73

IV Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,33

V Verdoving door middel van een roesje (B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,77
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 28,66

VI Vullingen (V)

V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 61,32
V80* Wortelkanaalstift € 20,06
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,07
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49,86
V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 35,53
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38,40
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 81,38
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,60
V30 Fissuurlak, eerste element € 25,79
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69,92
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
V70* Parapulpaire stift € 11,46
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 49,86

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
b. Wortelkanaalbehandeling
E60* Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 42,94
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66
E90** Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95** Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97** Uitwendig bleken per kaak € 71,64
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,92
E44 Verwijderen spalk € 5,73
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,46
E31 Snij-/hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34* Aanbrengen retrograde vulling € 22,92
E36* Het trekken van een element met re-implantatie € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 77,37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57,31

VIII Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen
R08* Eenvlaks composiet inlay € 68,77
R09* Tweevlaks composiet inlay € 131,82
R10* Drievlaks composiet inlay € 171,94
R11* Eenvlaksinlay € 103,16
R12* Tweevlaksinlay € 160,47
R13* Drievlaksinlay € 229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 28,66
R24* Kroon € 252,17
R28* Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29* Confectiekroon € 51,31
R31 Opbouw plastisch materiaal € 57,31
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode € 57,31
R33* Gegoten opbouw, directe methode € 114,62
b. Brugwerk
R40* Eerste brugtussendeel € 171,94
R45* Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85,97
R46* Brugverankering, per anker € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50* Metalen fixatiekap met afdruk € 28,66
R55* Gipsslot met extra afdruk € 28,66
R60* Plakbrug zonder preparatie € 114,62
R61* Plakbrug met preparatie € 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,92
c. Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,94
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74* Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,92
R75* Opnieuw vastzetten plakbrug € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66
d. Schildje van keramiek of kunststof
R78*** Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68,77
R79*** Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114,62
e. Temporaire voorzieningen
R80* Temporaire, eerste voorziening € 28,66
R85* Temporaire, volgende voorziening € 11,46
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Info tandarts

IX Kaakgewrichtsbehandeling (G)

a. Kaakgewrichtsklachten
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62* Occlusale spalk € 154,74
G63* Repositiespalk € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65* Indirect planmatig inslijpen € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G68* Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 45,85
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57,31
G69* Opbeetplaat € 63,04
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandeling
G10 Niet-standaard beetregistratie € 85,97
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12 Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,55
G72 Controlebezoek MRA € 28,66
G73* Reparatie MRA met afdruk € 45,85

X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19
b. Onderdeel B
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 57,31
H33 Hemisectie of a molar € 68,77
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91,70
H44 Primaire antrumsluiting € 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24
H60 Marsupialisatie € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40

XI Kunstgebitten (P)

P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63,04
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57,31
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 28,66
P45* Noodkunstgebit € 114,62
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234,98
P31* Wortelkap met stift € 143,28
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85,97
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,33
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320,95
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,13
P15* Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 171,94
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85,97
a. Volledig kunstgebit
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak € 171,94
P25* Volledig kunstgebit onderkaak € 229,25
P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372,53
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P27 Reoccluderen € 57,31
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,06
P01* Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 57,31
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P70* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 160,47
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,12
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 57,31
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 45,85
P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 48,85

XII Tandvleesbehandeling (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 30,95
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 166,21
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 289,56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100,30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54,45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143,28
T84* Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T85* Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114,82
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 186,27
T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87
T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T91 Pocketregistratie € 34,39
T92 Parodontiumregistratie € 68,77
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57* Toepassing lokaal medicament € 61,70
T95* (Draad)Spalk € 22,92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 57,31

XIII Implantaten (J)

J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 95,77
J97 Overheadkosten implantaten € 169,23
a. Ondnerzoek, diagnostiek en behandelplanning
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J03* Proefopstelling € 132,01
J02* Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
b. I Pre-implantologische chirurgie
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
J11 Prepareren donorplaats € 127,25
J13* Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J15* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83,12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
J16* Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
c. Implantologische chirurgie
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 223,44
J28 Plaatsen volgend implantaat € 92,41
J23* Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 73,34
J29* Plaatsen volgende Healing Abutment € 34,71
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J36 Verwijderen implantaat € 32,27
J27 Vervangen implantaat € 223,44
J37 Vervangen volgend implantaat € 92,41
d. Diversen
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,56
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 102,68
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,78
J32* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 112,48
J33 Kosten implantaat € 314,04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting € 9,78
e. Mesostructuur
J40* Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41* Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42* Staaf tussen twee implantaten € 200,46
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23,56
f. Prothetische behandeling na implantaten
J50* Boven- en onder klikgebit € 503,60
J51* Onder-klikgebit € 327,58
J52* Boven-klikgebit € 327,58
J53* Omvorming klikgebit € 97,79
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
g. Nazorg implantologie
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
h. Prothetische nazorg
J70* Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J79* Verwijderen én vervangen steg € 45,47
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J74* Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J78* Verwijderen én vervangen drukknop € 24,45
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
i. Ketenzorg implantologie
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497,73

XIV Uurtarieven (U)

U25* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,05
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,06
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,06
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180,95

XV Abonnementen (Z)

Z10* Abonnement categorie A per maand € 7,45
Z20* Abonnement categorie B per maand € 11,46
Z30* Abonnement categorie C per maand € 15,47
Z40* Abonnement categorie D per maand € 18,91
Z50* Abonnement categorie E per maand € 22,92
Z60* Abonnement categorie F per maand € 6,30